11. januarja, 2022
ZA KMETIJSTVO SKORAJ 59 MILIJONOV EVROV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v drugi polovici decembra objavilo tri razpise za podukrep 4.1 in razpis za podukrep 4.2 iz Programa za razvoj podeželja, ki je podaljšan do leta 2023. 27,5 milijona evrov je na voljo za naložbe v zmanjšanje izpustov iz kmetijstva, devet milijonov za nadstandardno zaščito rejnih živali, milijon za zaščito živali na paši pred medvedi in volkovi in 21,2 milijona evrov za naložbe kmetij v predelavo in trženje ter razvoj kmetijskih proizvodov.

Za naložbe v manjši ogljični izpust skoraj 27,5 milijona evrov

 

Največ denarja, in sicer slabih 27,5 milijona evrov, so razpisali za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Gre za 23. javni razpis iz podukrepa 4.1, s katerim podpirajo naložbe v kmetijska gospodarstva. Nepovratna sredstva ponujajo za investicije v hleve in hlevsko opremo, skladiščenje živinskih gnojil in nakup kmetijskih strojev, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Dva milijona evrov bodo razdelili majhnim kmetijam, 16,6 milijona evrov ponujajo fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki ali nosilci majhnih kmetij (sklop B), preostalih 8,8 milijona evrov pa je na voljo za samostojne podjetnike in podjetja (sklop C).

 

Kmetije in mikropodjetja lahko v programskem obdobju 2014–2020, ki je podaljšano do konca leta 2022, za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva pridobijo do milijon evrov nepovratnih sredstev, do tri milijone evrov pa mala, srednja in velika podjetja. Oddaja vlog na razpis se začne 17. januarja in konča 26. aprila do 14.00 ure.

Devet milijonov za nadstandardno zaščito rejnih živali

S 24. javnim razpisom za podukrep 4.1 pa sofinancirajo naložbe v nadstandardno zaščito rejnih živali. Neposredna sredstva ponujajo za podobne naložbe kot pri perjšnjem razpisu, in sicer za ureditev hleve s hlevko opremo, ureditev izpustov, (tudi mobilnih) objektov in opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali ali gojene divjadi.

Razpisali so devet milijonov evrov. Milijon evrov je na voljo za nosilce majhnih kmetij (sklop A), pet milijonov za skupine kmetov in fizične osebe razen samostojnih podjetnikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter trije miijoni evrov za samostojne podjetnike in podjetja (sklop C). Prijava na razpis poteka od 17. januarja do vključno 26. aprila do 14. ure.

Milijon za zaščito živali na paši pred velikimi zvermi

Z 22. razpisom za podukrep 4.1 pa sofinancirajo naložbe, s katerimi bodo kmetje zaščitili živali na paši, tudi gojeno divjad, pred velikimi zvermi, torej medvedi in volkovi. Nepovratna sredstva so na voljo za nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje, farmskega pletiva in pripadajoče opreme, kot je pašni aparat. Na tem razpisu sofinancirajo tudi postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori skupaj z nakupom pripadajoče opreme in opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije za napajanje električnih pastirjev. Podprejo tudi ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori, nakup cisterne za oskrbo z vodo na pašniku, visoke premične varovalne elektromreže in prikolice za prevoz živali z največjo zmogljivostjo 2,6 tone. Sofinanciurajo tudi nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji pašnik oziroma obora.

Na voljo je milijon evrov, od tega 250 tisoč evrov za nosilce majhnih kmetij (sklop A), 500 tisoč evrov za skupine kmetov in fizične osebe razen samostojnih podjetnikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B), 250 tisoč evrov za samostojne podjetnike in podjetja (sklop C). Prijava na razpis je mogoča od 10. januarja do vključno 13. aprila do 14. ure.

Dobrih 21 milijonov za naložbe v predelavo, trženje in razvoj izdelkov

S 7. javnim razpisom za podukrep 4.2 pa podpirajo naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih izdelkov. Razpisali so 21,2 milijona evrov, od tega milijon evrov za nosilce majhnih kmetij (sklop A), šest milijonov za nosilce drugih kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter 14,2 milijona evrov za samostojne podjetnike in podjetja (sklop C). S tem razpisom želijo povečati dodano vrednost in spodbuditi trženje kmetijskih izdelkov, prijava na razpis poteka od 17. januarja do vključno 1. junija do 14. ure.

Na tem razpisu bodo podprli individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, in sicer ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja pridelkov in izdelkov, ureditev skladiščnih zmogljivosti, ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav. Sofinancirajo tudi ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo. Nepovratna sreedstva ponujajo tudi za nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov in nakup opreme, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub. Sofinancirajo tudi nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

 

Informacije v zvezi z razpisi dobite tudi na SPOT svetovalnih točkah.

 

 

Za Spot svetovanje Goriška pripravil: Aleš Bajec, RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O NOVA GORICA

 

Datum: 11. 01. 2022

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES