21. februarja, 2022
Ukinitev pogoja PCT, omogočeno druženje

Včeraj je bil v Uradnem listu objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok), v tem prispevku povzemamo ureditev, ki bo veljala od jutri, 21. februarja 2022.

KLJUČNO:

  • Torej, nikjer v storitvenih dejavnostih ni več potrebno preverjati izpolnjevanja pogoja PCT.
  • Ravno tako so ukinjene vse obveznosti glede začasnega omejevanja zbiranja ljudi (vključno s prepovedjo javnih prireditev, slavij, praznovanj, poročnih slovesnosti itn.), opravljanja gostinske dejavnosti, izvajanja kulturnih in športnih dejavnosti itn.
  • Ravno tako so ukinjene omejitve glede števila oseb, ki so lahko prisotne v poslovnih prostorih.

 

Odlok ureja sledeče zadeve:

  • začasne ukrepe v dejavnostih zdravstva, socialnega varstva in zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu,
  • pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo PCR in HAG,
  • uporabo testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2,
  • uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih,
  • medosebno razdaljo ter
  • obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Pogoji glede veljavnosti dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT načeloma ostajajo enaki, z izjemo dokazil o prebolevnosti, kjer je dodana dodatna možnost: tako se po novem upoštevajo tudi dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki so starejša od sedem dni, vendar niso starejša od 180 dni, če je bila izolacija sedmi dan prekinjena z negativnim rezultatom testa PCR ali testa HAG.

 

Pogoj PCT po novem morajo izpolnjevati:

– v delovnih razmerjih: samo delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu;

– med uporabnikisamo i. uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve in ii. uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih in prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

 

Pogoj testiranja se za namene opravljanja dela v prej naštetih dejavnostih lahko dokazuje tako s testi HAG za samotestiranje (kolikor se delo opravlja pri delodajalcu oz. v matični organizaciji), kot s testi, opravljenimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (ko se delo opravlja na terenu). Za osebe, za katere je testiranje obvezno, se stroški testiranja krijejo iz proračuna. Ostali, ki se testiranja udeležijo prostovoljno, pa sami krijejo stroške testiranja.

Uporaba zaščitne maske (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3) ostaja še naprej obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih (kar še vedno vključuje javni potniški prevoz in žičniške naprave). Pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je uporaba zaščitne maske priporočljiva (in ne več obvezna), če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj vsaj 1,5 metra. Izjeme od uporabe zaščitne maske ostajajo nespremenjene (otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, osebe, ki izvajajo športno vadbo, gosti, ko sedijo za mizo v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač itn.).

Razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je še naprej obvezno. Razkužila za te namene mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Ponovno je določena obveznost upoštevanja priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih. Enako velja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2.

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

 

Z dnem uveljavitve novega Odloka preneha veljati trenutno veljaven odlok (Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19).

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES