24. septembra, 2021
TRIJE NOVI VAVČERJI IZ SREDSTEV REACTEU

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 24. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objavil dodatno še štiri nove vavčerske javne pozive iz sredstev REACTEU.

Ponovno so na voljo vavčerji za patente, modele, znamke, vavčer za statusno preoblikovanje družb, vavčer za prototipiranje in vavčer za uvajanje poslovne odličnosti.
Skupno je sedaj odprtih že 8 javnih vavčerskih pozivov, postopoma pa prihajajo še preostali vavčerji.

Kaj bodo lahko podjetja koristila v okviru posameznega vavčerja?

1. Vavčer za patente, modele in znamke
Omogoča varstvo intelektualne lastnine na področju priprave patentne prijave, prijave modela ali znamke. Podjetja lahko prijavijo, registrirajo, vzdržujejo ali širijo prijavo v tujino. Predmet sofinanciranja pa je lahko tudi prevod prijave. Storitev lahko opravi tudi zunanji strokovnjak/izvajalec. Najmanjša spodbuda znaša 500 EUR, največja 9.999,99 EUR, z vključenim popolnim preizkusom. Spodbuda brez vključenega popolnega preizkusa je lahko max. 5.000 EUR.

2. Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetnike k preoblikovanju iz ene statusne oblike podjetja v drugo. S tem pridobijo možnosti za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Najmanjša spodbuda je 1.000 EUR največja pa 5.000 EUR.

3. Vavčer za prototipiranje
Z vavčerjem si podjetja zagotovijo možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki), novega izdelka ali storitve, z namenom validacije poslovne ideje. Najmanjša spodbuda je 500 EUR največja pa 5.000 EUR.

4. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, v mikro, mala in srednje velika podjetja
Namen vavčerja je uvajanje poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM v poslovanje podjetja, s čimer se bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje.
Model EFQM zajema svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje v EFQM globalni nagradi. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 9.999,99 EUR.

Podrobnejše informacije o posameznem vavčerju najdete v tabelah na tej povezavi: TUKAJ.

 

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer so definirani v vsakem javnem pozivu in za vsak vavčer posebej Zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino, SPIRIT Slovenija).

Vse dodatne informacije o vavčerjih je možno dobiti tudi na SPS, prosimo, da vprašanja pošljete na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

 

 

VIR: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/808-stirje-novi-vavcerji-slovenskega-podjetniskega-sklada

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES