25. aprila, 2022
»Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu«.

Posoški razvojni center vas v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška

vabi na brezplačno delavnico

»Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu«.

Varstvo pri delu je zakonska obveznost. Delodajalec ga je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom. Velja pa tudi za delavce, ki občasno izvajajo delo pri njem ali na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja.

Inšpektorat RS za delo opozarja in svetuje, da je glede na nevarnosti, ki lahko obstajajo pri delu samozaposlenega smiselno, da tudi samozaposleni izvaja posamezne ukrepe, kljub dejstvu, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1) namreč nikjer izrecno ne omenja usposabljanja za varstvo pri delu ali zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb ter izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti usposabljanje in izpit iz varstva pri delu ter zdravniški pregled na medicini dela. Še več o tem pa boste lahko izvedeli na delavnici.

Tema delavnice:

  • Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu
  • Obvezni interni akti s področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu (alkohol, droge, zdravila, psihosocialna tveganja) in pri osebah, ki dejavnost opravljajo kot samozaposlene osebe
  • Priprava in izvajanje načrta promocije zdravja
  • Obveznost uporabe osebne varovalne opreme, interni akti o uporabi osebne varovalne opreme
  • Ocena tveganja pri delodajalcu in pri samozaposlenih osebah
  • Vključevanje bioloških dejavnikov v oceno tveganja in potrebni ukrepi
  • Pregled in izpolnjevanje obveznosti s področja varstva pred požarom v delovnih prostorih, kjer se opravlja dejavnost
  • Spremembe zakonodaje glede izdelave ocen požarne ogroženosti in obveznosti lastnikov prostorov

Datum: četrtek, 12. maj 2022

Ura: ob 9:00 (predvidoma 2 šolski uri)

Kraj: Prostori Območno-obrtno podjetniške zbornice Tolmin

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., mag. znanosti o okolju, vodja Inštituta za varstvo pri delu Ljubljana

Prijave: tukaj (do srede, 11. maj 2022, do 12. ure).

Dodatne informacije: Posoški razvojni center (Lara Kalčič Leban), telefon: 05/38-41-882.

Vljudno vabljeni!

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES