3. decembra, 2021
PODJETNIKI IN NIŽJI PRISPEVKI z naslova koriščenja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prvega vpisa v Poslovni register

PODJETNIKI IN NIŽJI PRISPEVKI

z naslova koriščenja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prvega vpisa v Poslovni register

Samozaposlene osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nekateri zavezanci za plačevanje prispevkov pa so oproščeni plačila dela prispevka. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti in spodbujanje podjetništva.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih se vsako leto uskladijo s povprečno mesečno bruto plačo za preteklo leto. Ker se povprečna mesečna bruto plača v preučevanem obdobju povečuje, se tudi znesek prispevkov za socialno varnost samozaposlenih povečuje.

Tabela 1: Izračun minimalnih mesečnih prispevkov za samozaposlene v letih: 2010, 2015, 2020 in 2021

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije

 

Starši, ki postanejo novopečeni podjetniki, imajo možnost uveljavljanja:

– Pravice do delne oprostitve prispevkov ob prvem vpisu v Poslovni register in

– pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.

 

  1. Pravica do delne oprostitve prispevkov ob prvem vpisu v poslovni register

Novo registriran zavezanec, ki predhodno nikoli ni imel registrirane dejavnosti, je upravičen do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ): v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka (minimalni prispevki v tem primeru letu 2021 znašajo 289,84 evrov mesečno), v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % prispevka (minimalni prispevki v tem primeru v letu 2021 znašajo 344,07 evrov mesečno).

Tabela 2: Vrednosti delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije

 Namen delne oprostitve prispevkov ob odprtju novega podjetja je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

 

  1. Pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21) omogoča staršem, ki imajo (majhne, gibalno ovirane in duševno prizadete) otroke, da delajo s krajšim delovnim časom od polnega, država pa jim za ure, ko ne delajo, plača prispevke.

Starši imajo možnost koristiti delo s krajšim delovnim časom od polnega v prvih letih otrokovega odraščanja. Pravico do dela s krajšim delovnim časom lahko uveljavlja eden od staršev, ki neguje in varuje otroka:

  • Za enega otroka do tretjega leta starosti,
  • za najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev,
  • za težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka največ do 18. leta starosti otroka (kar se uveljavlja pri centru na podlagi mnenja zdravniške komisije).

Pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva lahko koristijo tudi starši, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za socialno varnost za najmanj polovično tedensko delovno obveznost (20 ur tedensko).

  1. Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v kombinaciji z delno oprostitvijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob odprtju novega podjetja

Pri koriščenju pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva v kombinaciji z delno oprostitvijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob odprtju novega podjetja, se zniža obveznost plačila prispevkov v prvem letu na manj kot 145 evrov na mesec (oz. 34 % polnih prispevkov).

Tabela 3: Informativni izračun za leto 2021 v primeru kombinacije delne oprostitve prispevkov PIZ zaradi odprtja novega podjetja in sorazmernega plačila prispevkov s strani države zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (izračun na podlagi minimalnih prispevkov)

Opomba: Zavarovalna osnova se z leti spreminja, kar pomeni da se z leti spreminjajo tudi zneski prispevkov.

 

Pravico do dela s krajšim delovnim časom lahko koristi le eden od staršev. Krajši delovni čas pomeni delovno obveznost v obsegu najmanj 20 ur tedensko. Tako podjetnik plača prispevke sorazmerno z dolžino delavnika, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost. Pred dobrim letom je bil sprejet zakon, po katerem država teh prispevkov ne plačuje več od minimalne plače, ampak od siceršnje plače starša, oziroma natančneje od osnove zadnjih 12 mesecev.

Zaposleni s krajšim delovnim časom zaradi starševstva pri delodajalcu so za opravljeno delo tudi sorazmerno plačani, medtem ko je pri samostojnih podjetnikih to težko nadzorovati in lahko delajo in zaslužijo tudi več.

Podjetnik/starš uveljavlja svojo pravico na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD). To stori z oddajo Vloge za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Po odobreni vlogi (s strani CSD), podjetnik uredi zavarovanje z M1 obrazcem, katerega priloga je odločba CSD-ja.

 

Pripravila:

Lara Kalčič Leban, Posoški razvojni center

SPOT svetovanje Goriška

 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES