30. decembra, 2019
Podjemna pogodba in avtorska pogodba

Čeprav gre pri podjemni in avtorski pogodbi za dve popolnoma različni pogodbi, se ju velikokrat zamenjuje oz. se veliko podjetnikov sprašuje katero od pogodb skleniti ko potrebujejo določene storitve. Zmeda nastane, ker pri določenih umskih delih lahko podjemna pogodba meji na avtorsko pogodbo, saj ima lahko elemente avtorskega dela in bi lahko bila avtorska pogodba v takem primeru bolj smiselna.

Avtorska pogodba se lahko sklene le za dela, ki so kot avtorska predvidena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.

Avtorska dela po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pa so, če povzamemo definicijo, individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, razen, če ni v ZASP drugače določeno.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 5. členu podrobneje navaja, kakšna dela veljajo za avtorska. To so lahko govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja, pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi. Seveda tudi glasbena dela z besedilom ali brez besedila, gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela, fotografska dela in mnogo drugih del.

Kjer pa ne pride v poštev avtorska pogodba, bo načeloma prava izbira podjemna pogodba oz. pogodba o delu. Le ta se sklene za občasna in časovno omejena dela. S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Kot omenjeno na začetku članka, pa lahko podjemna pogoda pri določenih umskih delih že meji na avtorsko. V tem primeru je potreben razmislek katera od pogodb je primernejša.

Je pa potrebno upoštevati, da delavec ne sme opravljati dela po podjemni pogodbi, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Po Zakonu o delavnih razmerjih je delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Delo po podjemni pogodbi torej ne sme imeti elementov delovnega razmerja, saj bi v takem primeru morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Pri presoji ali gre za delovno razmerje ali ne je več dejavnikov. V grobem pa gre za delovno razmerje, če je delo sistematizirano kot delovno mesto, če se delo opravlja v delovnem času, ki ga določi delodajalec, če je kontinuirano in če se po navodilih lahko primerja z ostalimi delovnimi mesti pri delodajalcu.

Katero pogodbo boste uporabili je torej odvisno od dela, ki se opravlja. Je pa v izogibam davčnemu tveganju in sankcijam potrebno dobro presoditi katera bo prava, kadar gre za vprašanje med podjemno ali avtorsko pogodbo, ali morebiti celo ali je potrebna pogodba o zaposlitvi ali je še primerna podjemna pogodba.

 

Pripravila: Tina Lisac, svetovalka
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

 

Viri in podrobnejše informacije:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES