23. decembra, 2019
Od ideje do odprtja podjetja
Od ideje do odprtja podjetja
Pred odprtjem podjetja je seveda najprej potrebno vedeti, s čim bi se vaše podjetje sploh ukvarjalo. Dobro pa je tudi napisati vsaj okviren poslovni načrt in se pozanimati o morebitnih pogojih za opravljanje želene dejavnosti. Velikokrat pa se zgodi, da se bodoči podjetnik sprašuje, na kakšen način je najprimerneje opravljati dejavnost in kakšna statusna oblika je zanj najprimernejša.
Seveda tukaj ne moremo podati enoznačnega odgovora, a vseeno v nadaljevanju članka podajamo nekaj osnovnih informacij za lažjo odločitev.
S.p. ali d.o.o.?
Možnosti opravljanja dejavnosti je veliko, a vsaka oblika ni vedno primerna. Na voljo je vse od osebnega dopolnilnega dela, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pa do odprtja s.p., d.o.o. in drugih pravnih oblik. V praksi pa se kljub vsemu največkrat poraja vprašanje, ali se odločiti za status samostojnega podjetnika (s.p.) ali za družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Poglavitne razlike so, da je samostojni podjetnik fizična oseba, pri d.o.o. pa gre za pravno osebo. Prav tako pri s.p. ni potreben osnovni kapital, pri d.o.o. pa mora osnovni kapital znašati najmanj 7.500 EUR. Pri odločitvi največkrat poglavitno vlogo igra dejstvo, da za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso odgovorni. Prav tako pa tudi to, da je pri d.o.o. lastnik lahko ena oseba ali več oseb.
Tako s.p. kot d.o.o. lahko brezplačno registrirate na točkah SPOT oz. na izpostavah AJPES. V primeru registracije d.o.o. je potrebno upoštevati, da se lahko podjetje na točkah SPOT oz. na izpostavah AJPES d.o.o. registrira le v primeru, da je osnovni kapital v denarju in vplačan pred vpisom v register ter da je oblika akta o ustanovitvi oz. družbene pogodbe možna le v predpisani standardizirani obliki. Ob variacijah glede ustanovnega kapitala in vsebine družbene pogodbe pa je potrebno d.o.o. ustanoviti pri notarju.
Kaj pa t.i. popoldanski s.p.?
Popoldanski s.p. ni pravni oziroma zakonski termin. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan z drugega naslova. Popoldanski s.p. (dopolnilna dejavnost oziroma postranski poklic) ima lahko le oseba, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden).
Pravni status ”navadnega” s.p. in ”popoldanskega” s.p. je torej enak. Razlika je v plačilu prispevkov, saj je samostojni podjetnik pri ”popoldanskem” s.p. obvezno zavarovan iz drugega naslova – zaposlitve za polni delovni čas pri drugem delodajalcu.
Kaj potrebujem pri registraciji podjetja?
Za postopek registracije s.p. potrebujete veljavni osebni dokument, davčno številko in overjeno soglasje lastnika objekta, kjer boste imeli prijavljen poslovni naslov, če niste sami lastnik ali solastnik objekta. Soglasje lahko lastnik objekta poda osebno na točki SPOT ali ga overi na upravni enoti oz. pri notarju.
Za postopek registracije d.o.o. pa potrebujete veljavni osebni dokument in potrdilo banke o plačilu denarnega vložka. Če niste lastnik objekta, kjer bo poslovni naslov podjetja, prav tako potrebujete soglasje lastnika objekta, ki ga lahko lastnik objekta overi na točki SPOT, na upravni enoti ali pri notarju. Vse ostale obvezne priloge, ki jih je potrebno priložiti predlogu za vpis, se na portalu SPOT avtomatično kreirajo. Morajo pa na točko SPOT osebno priti vsi družbeniki v primeru večosebne d.o.o. in vsi poslovodje. Če je družbenik pravna oseba, na točko SPOT pride zastopnik.
Ime podjetja potrebno je podati že ob predlogu za vpis, zato je dobro, da o imenu razmislite že pred prihodom na točko SPOT, saj je to velikokrat kar težka odločitev.
Pripravila: Tina Lisac, svetovalka
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA
 Viri in podrobnejše informacije:
–          Zakon o gospodarski družbah (ZGD-1) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
–          https://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/postopek-ustanovitve-sp/popoldanski-sp/
–          https://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES