16. decembra, 2019
Od 1.2.2020 dalje le še elektronski bolniški list

Pripravlja se uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL), ki naj bi bila na portalu SPOT na voljo od 1.1.2020 dalje. Le ta bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL za svoje zaposlene. S potrdilom o upravičeni zadržanosti z dela (t.j. bolniškim listom) lahko zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.

Od 1.2.2010 se bolniški listi pri zdravnikih, razen izjemoma, ne bodo več tiskali. Delodajalci pa bodo do eBOL obvezno dostopali le še preko portala SPOT.

Kako poteka?
Podatke, ki se nanašajo na začasno zadržanost od dela za namen izdaje eBOL, pooblaščena oseba vnese v informacijski sistem pri izvajalcu zdravstvenih storitev. eBOL digitalno podpiše zdravnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom na profesionalni kartici ali kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Pooblaščena oseba izvajalca zdravstvenih storitev ga nato z uporabo sistema on-line posreduje ZZZS-ju. Pooblaščena oseba lahko z uporabo sistema on-line varno pridobi podatke o že zapisanih eBOL-ih posamezne zavarovane osebe.

eBOL je dostopen zavarovani osebi na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe in bo zavezancem za prispevek dostopen v sistemu SPOT (e-VEM).

Kakšne so prednosti eBOL?
Uvedba za delodajalce prinaša poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT ali na podlagi pisne vloge. K vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. V praksi pa to tudi pomeni, da delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list. Delodajalec bo namreč tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

eBOL prinaša pridobitve tudi zavarovanim osebam, olajša pa delo tudi zdravniku, saj ga, če ni potreben pregled zavarovane osebe, lahko izda brez njene prisotnosti v ambulanti in zavarovani osebi zgolj zaradi pridobitve »bolniškega lista« ni več potrebno obiskati zdravnika. S pridobitvijo podatkov o izdanih eBOL pa pridobi osebni zdravnik podatke o preteklih zadržanostih zavarovane osebe, tako tiste, ki jih je predpisali sam, kot tudi tiste, ki jih je predpisal zdravnik, ki ga je nadomeščal.

Kaj mora urediti delodajalec za dostop do eBOL ?
Delodajalec mora pooblastiti ustrezno osebno, npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo, za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Priporočljivo je, da te osebe digitalna potrdila pridobijo že prej. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točki SPOT (eVEM).

Zavezanec lahko pridobiva eBOL z uporabo spletnega portala SPOT ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran prenos eBOL v informacijski sistem zavezanca.

 

Pripravila: Tina Lisac, svetovalka
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

Viri in podrobnejše informacije:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES