23. decembra, 2021
Obvezen vpis elektronskega naslova družbe v poslovni register

Na podlagi spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil 9. februarja letos objavljen v 18. številki Uradnega lista RS, morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi svoj e-naslov, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije (PRS). Svoj poslovni e-naslov pa morajo v register vpisati tudi že obstoječe družbe.

E-naslov družb postaja s tem postopoma javen podatek, ki je/bo objavljen na spletni strani AJPES ePRS. S tem bo do konca februarja prihodnje leto dostopen vsem uporabnikom podatkov PRS.

Kdo vse je dolžan vpisati svoj e-naslov v PRS?

E-naslov podjetja morajo v PRS obvezno vpisati:

 • kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), delniške družbe (d. d.),
 • osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komanditne družbe (k. d.),
 • gospodarska združenja (zbornice) in
 • podružnice tujih podjetij.

Samostojni podjetniki so pri tem izvzeti, saj jim ni treba vpisati e-naslova v PRS, razen, če se za to ne odločijo sami.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, so dolžne …

 • preveriti, ali je ta ustrezen in ga po potrebi spremeniti (na enega izmed spodaj opisanih načinov;
 • sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega e-naslova ali pa morajo predložiti drug e-naslov za vpis, in sicer v primeru, če so predhodno označile, da ne želijo tovrstne javne objave.

Rok za vpis v register

Zgoraj omenjene družbe morajo svoj e-naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. februarja 2022.

Možni načini predložitve

E-naslov družbe se lahko predloži na štiri možne načine, in sicer:

 • z vložitvijo Predloga za vpis spremembe v PRS na točki SPOT,
 • z izpolnitvijo in ročnim ali elektronskim podpisom obrazca Predlog za vpis spremembe v PRS, ki se ga po navadni ali e-pošti pošlje, lahko pa tudi osebno dostavi na izpostavo AJPES,
 • s pripravo vloge v obliki dopisa (izpolnitev obrazca ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana ter dostavljena oziroma poslana na izpostavo AJPES,
 • sočasno z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če družba hkrati spreminja tudi druge podatke (npr. o dejavnostih, podružnicah, zastopnikih, itd.), ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Predvidene kazni za nespoštovanje določbe

Za nespoštovanje določbe glede vpisa e-naslova določenih družb v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu ZGD-1K. Kazni za nespoštovanje določb so visoke in se višajo skladno z velikostjo družbe, kot navajamo spodaj:

 • mikro družba – globa od 1.000 do 6.000 evrov,
 • majhna družba – od 2.500 do 15.000 evrov,
 • srednja družba – globa od 10.000 do 30.000 evrov,
 • velika družba – globa od 15.000 do 45.000 evrov.

Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Glede na visoke kazni je zato še posebej pomembno, da omenjene družbe upoštevajo spremembe ZGD-1K in e-naslov v navedenem roku vpišejo v register.

Pripravila:

Lara Kalčič Leban, Posoški razvojni center, SPOT Svetovanje GORIŠKA

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES