8. avgusta, 2022
NOVOST! Elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu

V Uradnem listu RS (št. 78/22) je bil 2. junija 2022 objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: pravilnik), 5. julija pa nato še popravek omenjenega dokumenta (št. 90/22). Z njim so določeni način, vsebina in postopek prijave nezgod oziroma poškodb pri delu ter ravnanje deležnikov.

Ker bo pravilnik v veljavo stopil prvi šolski dan, morajo biti do takrat na elektronsko prijavo nezgode in poškodbe pri delu pripravljeni tako delodajalci kot samozaposlene osebe. Ti bodo morali prek sistema SPOT izpolniti splošni del obrazca, poleg njih pa tudi izvajalci zdravstvenih storitev (branje splošnega dela obrazca ter izpolnitev zdravstvenega dela prek »on-line« sistema).

Postopek prijave

Zaradi izvajanja nalog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je delodajalec v skladu s predpisi že sedaj dolžan prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (najmanj en dan bolniškega staleža).

Prav tako mora vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kot tudi kolektivno nezgodo in nezgodo pri delu s smrtnim izidom takoj prijaviti inšpekciji dela. Od 1. septembra dalje pa bo dolžan v skladu z novimi navodili nastalo nezgodo oziroma poškodbo pri delu vpisati elektronsko (prek portala SPOT), in sicer v splošni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu. Nova navodila bodo med drugim objavljena tudi na spletnih straneh ZZZS, NIJZ in Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

Izjemoma bodo tisti delodajalci in samozaposleni, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije, nezgodo oziroma poškodbo pri delu od navedenega datuma prijavili tako, da bodo splošni del obrazca izpolnili v papirnati obliki in jo bodisi po navadni ali e-pošti (v skenirani obliki) poslali ali osebno dostavili na ZZZS. Na omenjenemu zavodu bodo nato podatke iz splošnega dela obrazca vpisali v portal SPOT.

Z oddajo prijave v portal SPOT vpisane podatke v svoj informacijski sistem tako avtomatsko prejmeta tako Inšpektorat RS za delo kot tudi ZZZS.

Opomba 1: V primeru, da ePrijave nezgod in poškodb pri delu na portalu SPOT ne bo vnašal delodajalec (direktor ali zakoniti zastopnik podjetja in drugih poslovnih subjektov), jih v njegovem imenu lahko vnaša in ureja pooblaščena oseba. Ta mora predhodno od delodajalca pridobiti povsem novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Ker je pri tem obvezna uporaba digitalnega potrdila, mora delodajalec pravočasno urediti tudi to.

Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Zaradi različnih razlogov lahko delodajalec prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu. Možni razlogi za to so:

  • navedba napačnega zavarovanca/poškodovanca;
  • ugotovitev, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu;
  • napačna navedba podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi;
  • ugotovitev, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

 

Obvezno obveščanje izbranega osebnega zdravnika

Po tem, ko delodajalec na portalu SPOT že izpolni splošni del obrazca, mora zavarovanec/poškodovanec oziroma druga oseba2 o poškodbi/nezgodi, nastali pri delu, nujno obvestiti izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca. Ob tem se zdravnika obvezno seznani, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT in hkrati zaprosi, da izpolni zdravstveni del obrazca. Zdravnik nato na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in njegove ocene (npr. na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem), izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve zapiše v zdravstveno dokumentacijo ter označi razlog obravnave »04 – poškodba pri delu«, ki se upošteva pri nadaljnjem uveljavljanju pravic. Z navedeno oznako označi tudi vse izdane listine, s katerimi napotuje zavarovanca/poškodovanca na nadaljnjo obravnavo. Podatke zdravstvenega dela obrazca nato prek sistema on-line posreduje na ZZZS, od tu pa gredo dalje še na NIJZ.

Osebni zdravnik lahko zavarovancu skladno s predhodnim dogovorom odpre bolniški stalež oziroma v zdravstveno kartoteko vpiše začetek začasne zadržanosti od dela. Elektronski bolniški list (eBOL) se izda šele po zaključku bolniškega staleža oziroma ob koncu vsakega koledarskega meseca, vendar šele, ko zavarovanec za izdajo zaprosi svojega osebnega zdravnika. V tem primeru  gre namreč za obveznost zavarovanca in ne osebnega zdravnika!

Opomba 2: v primeru, da zavarovanec/poškodovanec sam o poškodbi pri delu sam ne more obvestiti svojega osebnega zdravnika, lahko to namesto njega stori druga oseba (npr. sodelavec, sorodnik, prijatelj, ipd.)

Opomba 3: Zaradi navedbe napačnega podatka o šifri diagnoze ali zunanjega vzroka poškodbe lahko osebni zdravnik prekliče zdravstveni del obrazca.

Opomba 4: delodajalec ni upravičen do vpogleda v podatke zdravstvenega dela obrazca. Z njimi se lahko seznani le, če mu jih zavarovanec/poškodovanec razkrije sam.

Dostop zavarovancev do ePrijav NPD in preklicev prijav

Prijave nezgode in poškodbe pri delu ter morebitni preklici bodo zavarovancem z digitalnim potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, na naslovu https://moj.zzzs.si.

 

Za SPOT svetovanje goriška pripravila Lara Kalčič Leban, Posoški razvojni center

 

Vir: Prijave nezgod in poškodb pri delu (online). Zavod za zdravstveno za varovanje Slovenije. (Citirano: 8. 8. 2022). Dostopno na spletnem naslovu: https://bit.ly/3oZL86G

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES