8. novembra, 2021
Nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 – 6.11.2021

Objavljen je nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju Odlok), Nov odlok začne veljati v ponedeljek, 8. novembra 2021, pri čemer bodo določeni ukrepi začeli veljati 15. novembra 2021.

 

FINANCIRANJE TESTOV

Za nas je verjetno najbolj pomembna novost ta, da se skladno z drugim odstavkom 10. člena Odloka sredstva za opravljanje testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. potrošnike) zagotavljajo iz proračuna RS. Povračila bodo znašala do največ 7 EUR+DDV za HAG test in 2,5 EUR+DDV za HAG test za samotestiranje. Pravilnik o načinu uveljavljanja povračila še čakamo. 

 

Ostali bistveni novi ukrepi (predvsem z vidika dejavnosti, ki zadevajo člane OZS) skladno z Odlokom so sledeči:

 

 1. Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) je po novem izpolnjen, če se osebe i. izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in ii. razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju(enako je načeloma tudi prej veljalo, vendar se v praksi ni izvajalo).
 2. Meja pri dokazovanju pogoja PCT se zniža, tako da po novem morajopogoj PCT izkazovati vse osebe, starejše od 12 let(prej 15 let).
 3. Pogoja PCT ni treba izkazovati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami le pod pogojem, da je v prodajalni na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2(prej ni bila predvidena omejitev na 10 m2 na osebo). Enako velja za specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Te trgovine so dolžne na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno objaviti obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.
 4. Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2(to pomeni tudi v gostinskih obratih, prodajalnah itn.).
 5. Maske so po novem potrebne tudi na odprtih krajih(ne glede na upoštevanje pogoja PCT), če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 m od odrugih oseb (izjema so člani istega gospodinjstva). Maske za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih niso potrebne le, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (prej 1,5 m).
 6. Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijačje dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Uporaba maske ni potrebna le ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti.
 7. Ob vhodu v gostinski lokal mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru.
 8. Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.
 9. Zbiranje ljudi je začasno prepovedno(prej je bilo prepovedano zbiranje ljudi nad 50 oseb), z izjemo skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti
 10. S 15. novembrom 2021 se morajo učenci osnovne šole in dijaki testirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu in sicer trikrat tedensko. V ta namen jim pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Prav tako je obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za študente, pri čemer se samotestiranje prav tako opravi v izobraževalni instituciji.
 11. Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT
 12. Javne športne prireditvepa so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
 13. Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Vlada RS je objavila tudi, da je bil sprejet sklep o opravljanju dela na domu, ki velja za državno upravo in nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija. Vlada RS je pozvala vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo delo na način, da se le-to opravlja na domu.

Avtorja: Tamara Starič Petrović – OZS, Marko Rondič

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES