14. maja, 2021
NORMIRANCI POZOR: FURS je objavil spremembo veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitve prispevkov za socialno varnost

V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki LAHKO izvzemajo iz davčnega obračuna.

 

Finančna uprava RS je aprila 2020 na svojih spletnih straneh objavila od tedanje prakse drugačno stališče glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih. Zadeva se nanaša na fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država.

Sprememba stališča velja za oproščene prispevke:

  • samozaposlenih po ZIUZEOP (za obdobje od 13. 3. 2020–31. 5. 2020),
  • samozaposlene v kulturi,
  • prvi vpis v dejavnost (50 % v prvem letu in 30 % v drugem letu) ipd.

Gre za stališče, po katerem se prispevki, plačani s strani države, pri normirancih ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se namreč oprostitev prispevkov realizira prek določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira prek pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.

Omenjeno stališče po novem NE VELJA za odmerno leto 2020

Stališče FURS sicer ostaja enako, ker pa je bilo oblikovano in javno objavljeno tekom leta 2020, bo za odmerno leto 2020 še vedno veljalo staro stališče, ki je za zavezance ugodnejše. Zgoraj obrazloženo stališče je torej treba upoštevati pri oddaji davčnih obračunov za leto 2021, kar pomeni, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna.

 

3 najpogostejša vprašanja

  • Kaj to pomeni za zavezance, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020?

Zavezanci, ki so že oddali letne davčne obračune za leto 2020 (rok je bil 30. 4. 2021) bodo lahko prek sistema eDavki ponovno oddali obračun kot popravek. V tem popravku bodo morali oproščene prispevke izvzeti iz prihodkov v točki 2.6 obračuna DDD-DDD.

  • Ali moram popravek obračuna nujno oddati?

Ne. Oddaja popravka obračuna ni obvezna (je prostovoljna), vsekakor pa prinaša ugodnejšo davčno obravnavo.

  • Kako lahko oddam popravek obračuna?

Če želite oddati popravek obračuna, morate v eDavkih odpreti že oddan obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca kliknite na gumb »Popravek« in izberete vrsto dokumenta, ki da oddajate (predlagamo vložitev dokumenta »P« oziroma »Z«).

V obrazcu nato poiščite točko 2.6. in v polje vnesite znesek oproščenih prispevkov za socialno varnost (znesek oproščenih prispevkov ste že prej morali vključiti v prihodke – pod zaporedno št. 1). Na ta način boste oproščene prispevke izvzeli iz prihodkov. Na koncu ne pozabite oddati dokumenta.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-05-07-sprememba-veljavnosti-stalisca-glede-davcne-obravnave-oprostitev-prispevkov-za-socialno-varnost-pri-normirancih/

 

Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center

SPOT svetovanje Goriška

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES