12. januarja, 2022
Naložbe v lesno predelavo

Za povečanje domače predelave lesa namerava država v prihodnjih letih uresničiti sedem lesnopredelovalnih investicijskih projektov v vrednosti okoli 120 milijonov evrov. Gre za projekte s poudarkom na predelavi lesa v polizdelke in predvsem v izdelke z višjo dodano vrednostjo, ki jih trenutno primanjkuje na slovenskem trgu.

Država načrtuje investicije v regijah, bogatih z lesom (koroška, notranjska, štajerska, savinjska in dolenjska). »Med projekti so proizvodna linija za iverne plošče in lepljene iverne plošče, proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo, proizvodnja opažnih plošč in žaganega lesa, proizvodnja križno lepljenih lesenih plošč ter lepljenega lameliranega lesa in dolžinsko spojenega konstrukcijskega masivnega lesa ter izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo,«.

Vključeni so tudi centri za zbiranje in predelavo lesa, ki bodo vzpostavljeni po zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki jih je možno realizirati v okviru javno-zasebnega partnerstva, torej v sodelovanju z domačimi in tujimi zasebnimi investitorji.

Pogled na les se spreminja

S podporami energetski porabi oziroma kurjenju lesa je bila narejena velika škoda lesni industriji in žal je bila lesna surovina namesto v domače proizvodne linije usmerjena v kurilnice in izvoz. Z umestitvijo lesne industrije in predelave lesa v slovensko industrijsko strategijo 2021–2030 se pogled na les in lesno industrijo spreminja. Cilj je predelati najmanj tri milijone kubičnih metrov lesa v različne izdelke z visoko dodano vrednostjo in spodbujanje investitorjev v to panogo.

Izvozimo preveč lesa brez dodane vrednosti

Ob prirastu 8,8 milijona kubičnih metrov lesa smo leta 2019 posekali 8,8 milijona kubičnih metrov hlodovine. Od tega smo doma predelali le 1,8 milijona kubičnih metrov lesa, izvozili pa kar tri milijone evrov skupaj z lesnimi ostanki. Na tujem konča večina najboljše slovenske hlodovine, ki jo organizatorji dražbe na Koroškem vsako leto dajo na prodaj kupcem iz vsega sveta.

V letu 2020 je v lesnopredelovalni in pohištveni industriji delovalo 1008 podjetij. »Število podjetij v zadnjih letih narašča. Od leta 2015 se je povečalo za 7,5 odstotka, od leta 2010 za 15 odstotkov. Ti pozitivni trendi so spodbudni in kažejo na ponoven razvoj ter aktivnost slovenske lesarske panoge. Prav tako opažamo, da se trendi izboljšujejo pri drugih pomembnih kazalnikih poslovanja podjetij. Od leta 2015 do 2020 se je povečalo povprečno število zaposlenih za 13,5 odstotka, čisti prihodki od prodaje za 24 odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega za 23 odstotkov in neto čisti dobiček za 46 odstotkov.

Država si prizadeva za večjo uporabo lesa v javnih stavbah, protihrupnih ograjah in stavbnem pohištvu.

Rast lesenih objektov

Po podatkih Direktorata za lesarstvo se najuspešnejša podjetja v lesni branži ukvarjajo z obdelavo in predelavo lesa, podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva, pa je manj. Pohištvena industrija je nedvomno izgubila primat. Leta 2009 je zaposlovala še 7326 ljudi, štiri leta pozneje le še 4376.

Za lesnopredelovalno panogo so pomembni tudi mali podjetniki in obrtniki, ki s proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo prispevajo k prodajni realizaciji panoge. Zelo pomemben segment so tudi mednarodno priznani proizvajalci lesenih objektov. Na tem področju na Direktoratu za lesarstvo pričakujejo še večjo rast zaradi uredbe o zelenem javnem naročanju, po kateri morajo biti vse javne stavbe zgrajene z najmanj 30 odstotki lesa. »Prav tako so uredbo razširili na uporabo najmanj 55 odstotkov lesa v obcestnih protihrupnih ograjah in najmanj 80 odstotkov v stavbnem pohištvu.

 

Informacije v zvezi z razpisi dobite tudi na SPOT svetovalnih točkah.

Za Spot svetovanje Goriška pripravil: Aleš Bajec, RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O NOVA GORICA

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES