14. aprila, 2020
Mikroposojila
V javnem razpisu na navedeni spletni strani se lahko pobliže seznanite z razpisnimi pogoji za pridobitev mikroposojil http://www.jsmg-goriska.com/mikro-2019.html, ki jih objavlja JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE.
Osnovne informacije: Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Razpoložljiva sredstva: 150.000,00 EUR
ROKI ZA PRIJAVO:  25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020,  28. 8. 2020 oziroma do porabe sredstev
Informacije: tel.: 05/33 50 173, 05/33 50 361
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast podjetij.
Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja. V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in največ 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 8 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 4 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto. Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Investicija mora biti izvedena na področju navedenih občin. Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja: – ki delujejo v izločenih sektorjih: a) ribištvo in akvakultura; b) pridelava kmetijskih proizvodov; c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov.
Osebno menim, da je nujno spremljati razpise, ki jih razpisujejo lokalne skupnosti, ki najbolj poznajo problematiko malega gospodarstva. Prikazan razpis je še toliko bolj zanimiv v času pandemije in težav z likvidnostjo podjetij ter ponovnim zagonom poslovanja. Poleg razpisov ministrstev v Republiki Sloveniji je obravnavani razpis za mikro posojila odlična komplementarna dopolnitev in eden od načinov kako olajšati prehod iz krize v kateri so se mikro podjetja znašla. Brez rešitev in podpore malemu gospodarstvu bi bili problemi v mikro podjetjih veliko težje rešljivi, posledice pa lahko katastrofalne in posledično prenehanje aktivnosti oziroma dejavnosti mikro podjetij.
Poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje in imajo tovrstne potrebe, bodisi, da potrebujejo finančna sredstva za tekoče poslovanje ali razvoj, predlagamo, da resno razmislijo o ponudbi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Pripravil: mag. Bruno Mihelj
Gradivo:
http://www.jsmg-goriska.com/mikro-2019.html

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES