30. decembra, 2019
Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki določa kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot zaposlovanje na črno. Ta institut daje možnost, da lahko v podjetju brezplačno pomagajo tudi ožji družinski člani. Kar je za marsikaterega podjetnika zelo dobrodošla pomoč, sploh pri trenutno povečanem obsegu dela ali finančnih težavah.

Je pa nujno, da podjetnik družinskega člana, ki mu priskoči na pomoč, prijavi v zavarovanje z M12 obrazcem. Postopek je enostaven in ga lahko podjetnik opravi sam na portalu SPOT ali pa se oglasi na katerikoli točki SPOT. Za postopek na točki SPOT potrebuje osebni dokument in podatke družinskega člana. Potrebuje EMŠO, ime in priimek ter datum pričetka dela. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi. Opravljajo pa ga lahko le ožji družinski člani, ki so v zakonu točno določeni in so:

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena in
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Ni pa omejeno samo kdo lahko opravlja kratkotrajno delo, temveč je omejen tudi čas opravljanja kratkotrajnega dela. Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, ga lahko opravlja največ 40 ur mesečno. Prav tako veljajo tudi predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu in sicer se mora kratkotrajno delo glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Kratkotrajno delo mora biti opravljeno brezplačno.

Delodajalec mora tudi voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki mora vsebovati osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo, uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih, in skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni. Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu mora delodajalec predložiti v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja dela.

Evidenco pa mora delodajalec za izvajanje nadzora hraniti še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.

 

Pripravila: Tina Lisac, svetovalka
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

 

Viri in podrobnejše informacije:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES