31. decembra, 2019
Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved

V praksi termina konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved velikokrat enačimo ali zamenjujemo, čeprav gre za dve različni stvari. Razlikovanje pa je pomembno tako za delodajalca kot tudi za delavca. Oba termina pa natančneje določa Zakon o delovnih razmerjih.

Pri konkurenčni prepovedi gre za zakonsko prepoved konkurenčne dejavnosti. To pomeni, da med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec. Ni dovolj, da ima delodajalec dejavnost samo vpisano v register, ampak jo mora dejansko opravljati. Prav tako pa ta dela ali sklenjeni posli pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco. Določilo pa velja za vse delavce, ki so v delovnem razmerju že po samem zakonu.

Zakon tudi določa, da lahko delodajalec v primeru kršitve konkurenčne prepovedi, zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Konkurenčna klavzula pa ne velja po samem zakonu, ampak jo je potrebno doreči v pogodbi, saj gre za pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti. Stranki se morata o njej torej izrecno dogovoriti.

Konkurenčno klavzulo, prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja, lahko delavec in delodajalec dogovorita v pogodbi o zaposlitvi, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.

Seveda pa zakon določa nekaj omejitev in sicer, da se konkurenčna klavzula lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi določene v Zakonu o delovnih razmerjih. Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Nujno je tudi, da je izražena v pisni obliki. V primeru, da ni, se šteje, da ni dogovorjena.

Zakon pa določa tudi nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule. Tudi nadomestilo se mora obvezno določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Če denarno nadomestilo ni določeno, konkurenčna klavzula namreč ne velja.

Delodajalec in delavec pa se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule. Prav tako pa konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi in če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Se pa v praksi konkurenčna klavzula malokrat uveljavlja. Tako iz razloga, ker delavci iščejo novo zaposlitev v nekonkurenčni smeri, kakor tudi iz razloga, da je konkurenčna klavzula v pogodbi določena le s strašilnim namenom. Prav tako pa so v pogodbi o zaposlitvi velikokrat določene nepopolno in so zato lahko tudi nične.

Pripravila: Tina Lisac, svetovalka
SPOT SVETOVANJE GORIŠKA

Viri in podrobnejše informacije:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES