3. decembra, 2020
Kako biti pripravljeni na trenutne razmere in razmere po koncu pandemije z ugodnimi finančnimi viri

VABIMO VAS

NA WEBINAR ODPIRANJE PRILOŽNOSTI KAKO BITI PRIPRAVLJENI NA TRENUTNE RAZMERE IN RAZMERE PO KONCU PANDEMIJE Z UGODNIMI FINANČNIMI VIRI  v torek, 8.12.2020 ob 14.00 uri

Predstavili vam bomo

Novi razpisi, ki jih trenutno ponuja Primorska hranilnica Vipava d.d.

 1. MIKROKREDITI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Primorska hranilnica Vipava d.d. je pridobila razpis Sid banke z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo.

Hitro in enostavno do mikrokredita!

 Razpis omogoča mikro, malim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

 

 1. PORTFELJSKE GARANCIJE v okviru Sklada skladov malim in mikro podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja

Ugodno financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke

Kdo lahko pridobi kredit

Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega podjetja.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €.
 • Dobo kreditiranja do 10 let. (za investicijo in obratna sredstva)
 • Moratorij na odplačilo glavnice.
 • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
 • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita)

Sredstva kredita lahko namenite za:

 • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev,
 • materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.

Kotizacija: brezplačno

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Informacije: Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N6700001Xa8yv do ponedeljka, 7.12.2020 do 13.00 ure.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES