10. maja, 2022
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva povezana z:

  • začetno investicijo novo ustanovljenega podjetja (kot začetna investicija se šteje investicija v podjetju, ki je bilo ustanovljeno 1. 1. 2021 ali kasneje),
  • diverzifikacijo dejavnosti prijavitelja na proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani v poslovni enoti prijavitelja (diverzifikacija dejavnosti pomeni, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo, kar pomeni da mora biti nova dejavnost registrirana najmanj v novem razredu(štirimestni številčni šifri) standardne klasifikacije dejavnosti – SKD in registrirana v obdobju od 1. 10. 2021 do dneva objave javnega razpisa,
  • s prenovo proizvodnega procesa ali storitve prijavitelja z namenom proizvodnje izboljšanih obstoječih proizvodov ali opravljanja izboljšane obstoječe storitve.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

  • spodbujanje začetnih vlaganj,
  • ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
  • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 173.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 3. 6. 2022, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po e-pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge, je na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES