9. marca, 2021
Informacija o objavi javnih razpisov za pred-financirnaje – Slovenski regionalno razvojni sklad

Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Spoštovani,

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

rok do 15. 3. 2021,
rok do 6. 4. 2021,
rok do 3. 5. 2021,
rok do 7. 6. 2021.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·        Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove, ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·        Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

rok do 15. 3. 2021,
rok do 6. 4. 2021,
rok do 3. 5. 2021,
rok do 7. 6. 2021.

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·         Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

o    kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
o nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij na www.srrs.si. Prilagamo tudi Povabilo k oddaji vloge.
1_RD_Povabilo_PF1_PF3

1_RD_Povabilo_PF2

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90
e:
info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 8.00 – 14.00
torek: 8.00 – 14.00
sreda: 8.00 – 17.00
petek: 8.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES