7. februarja, 2024
Članek_Novosti napotenih delavcev od 1. januarja 2024 dalje

Kdo so napoteni delavci?

Gre za osebe, zaposlene na ozemlju ene države (praviloma v državi sedeža njegovega delodajalca), ki jih delodajalec na podlagi določb iz pogodb o zaposlitvi napoti na ozemlje druge države, in sicer z namenom opravljanja določenega dela.

Dovoljene oblike napotitev delavcev

Med dovoljene oblike napotitev delavcev sodijo:

 • napotitve delavcev na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo in pogodbenico, kateri so storitve namenjene;
 • napotitve delavcev v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere od držav članic;
 • ko podjetje ali agencija za začasno zaposlovanje posredujejo delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem ali dejavnem na ozemlju katere od držav članic.

Spremembe s 1. januarjem 2024

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je v veljavo stopil 18. aprila 2023, vendar je začel v celoti veljati šele s prvim dnem letošnjega novega leta. Med drugim se spremembe in dopolnitve nanašajo tudi na izdajo potrdila A1, in sicer  pri podjetjih in njihovih napotenih delavcih, kot tudi pri samostojnih podjetnikih, ki bodo čezmejne storitve izvajali v EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški, Švici ali Združenem kraljestvu.

Novi zakon za čezmejno izvajanje storitev prinaša tudi nove pogoje za izstavitev potrdila A1. Te morajo izpolnjevati tako delodajalci, kot napoteni delavci, pogoji pa veljajo tudi za samostojne podjetnike, če bodo želeli pridobiti zgoraj omenjeni obrazec.

V Uradnem listu, številka 129/2023, ki je izšel 20. decembra lani, je bil objavljen Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1. Ta med drugim določa obrazec s podatki, potrebnimi za obdelavo vloge in izjavami vlagatelja za:

 • izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitev v državi članici EU in
 • izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitev v najmanj dveh državah članicah EU.

Ob tem naj omenimo še to, da vsa izstavljena potrdila A1, ki so jih delodajalci pridobili za svoje napotene delavce v letu 2023, veljajo do datuma izteka.

Po novem zakonskem določilu so delodajalci in samostojni podjetniki o spremembah obdobja veljavnosti potrdila A1 dolžni obveščati Zavod RS za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) , in sicer:

 • v času trajanja potrdila A1,
 • v roku šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 in
 • v roku dveh let po poteku veljavnosti potrdila A1.

V naštetih primerih ZZZS  ne izda novega potrdila A1, ampak zgolj spremeni obdobje veljavnosti omenjenega potrdila. V primeru spremembe veljavnosti potrdila A1 pa ZZZS vlagatelju izda obvestilo o spremembi.

Osnova za obračun in plačilo prispevkov se za napotene delavce spremeni od 1. januarja 2024 .  To pomeni, da se za izplačila plače za obdobje od 1. januarja 2024 dalje tudi za delavce napotene na delo v tujino v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača. S tovrstnim obračunom se ukinja vštevanje primerljive plače za delo v Sloveniji v osnovo za obračun in plačilo prispevkov. To pomeni, da se ukinja izjema glede določitve nižje osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb vključenih v sistem socialnega zavarovanja v RS za čas napotitve na delo v tujino.

Po virih povzel: Alen Jazbec, Posoški razvojni center

Viri:

 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). (Online) www.pisrs.si (2024). Citirano: 3. 2. 2024. Dostopno na naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8529
 • Rogelja N., Toplak K. in Mlekuž J. NAPOTENIDELAVCI.SI. E-priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Citirano: 5. 2. 2024. Dostopno na naslovu: https://www.napotenidelavci.si
 • Bedekovič Z. Izdaja potrdila A1 po 1. januarju 2024. (Online). Ljubljana: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Objavljeno: 5. januar 2024. Dostopno na spletni strani: https://tinyurl.com/24o9aw2v

Datum: 5.2.2024

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES