22. septembra, 2022
Članek: UKREPI VLADE ZOPER ENERGETSKO DRAGINJO V GOSPODARSTVU

Posledice nestabilnih geopolitičnih razmer in inflacije čutimo med drugim tudi v gospodarstvu. Poleg vhodnih surovin je težava tudi v podražitvi energentov, ki so nujni za delovanje podjetja. Energenti so nujni za obdelavo vhodnih surovin, služijo pa tudi za ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje prostorov. So nujni pogoj za obstoj gospodarstva vseh panog in velikosti.

Da bi kljub izjemnim podražitvam slovensko gospodarstvo uspelo ohraniti konkurenčnost in nenazadnje svoj obstoj, je v regulacijo cen in pomoč odjemalcem posegla država. V članku bomo pregledali dosedanje vladne ukrepe zoper povišanja cen električne energije in zemeljskega plina.

 

ELEKTRIKA

S septembrom 2022 je sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. »S tem je opredelila podlago za opredelitev začasnih ukrepov za upravljanje v času  povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, pa tudi ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.« (citat,vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-za-omilitev-draginje/energetika/)

Določena je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Za »negospodinjske odjemalce« (merilo je priključna moč enaka ali manjša od 43 kW) je najvišja dovoljena cena za:

Višjo dnevno tarifno postavko: 0,13800 EUR/kWh

Nižjo dnevno tarifno postavko: 0,09900 EUR/kWh

Enotno dnevno tarifno postavko: 0,12400 EUR/kWh

Prispevek (za male poslovne odjemalce električne energije) za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije bo obračunan v višini 50 %. Prav tako je ohranjeno 50 % znižanje trošarin.

Davčna stopnja DDV bo znižana iz 22 % na 9,5 %.

Sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen v letu 2021. »Energetsko intenzivnim« podjetjem bo priznanih do 70 % stroškov zaradi dviga cen elektrike. Prav tako bo namenjenih 40 milijonov evrov državne pomoči za povračila stroškov v dveh višinah, tj, do 500.000€ ali do 2.000.000€.

 

ZEMELJSKI PLIN

Od 1.septembra 2022 do 31.avgusta 2023 bodo poleg gospodinjstev omejitve cen deležni tudi ti. mali poslovni odjemalci (poslovni odjemalci z letno porabo manjšo od 100.000 kWh). Tarifna postavka ne bo smela presegati 0,07900 evra/kWh (brez DDV).

Tudi pri zemeljskem plinu se davek na dodano vrednost zniža iz 22% na 9,5% za obdobje od 1.septembra 2022 do 1.maja 2023.

Tako kot pri elektriki se tudi pri zemeljskem plinu ohrani znižane trošarine v višini 50%.

Mali poslovni odjemalci bodo na podlagi sprejetih ukrepov prihranili različno, odvisno od tega kako drag je njihov dobavitelj. Tisti, ki imajo pogodbe sklenjene s cenejšimi dobavitelji, bodo na letni ravni prihranili od 205 do 313 evrov, kar je v odstotni stopnji 10%. Tisti, ki pa dobavljajo energijo od dražjih dobaviteljev (pogodbeno) pa bodo prihranili letno od 350 do kar 1420 evrov, kar je 34% na leto.

Da bi ohranili nemoteno dobavo z zemeljskim plinom, pa dobavitelji svoje industrijske odjemalce pozivajo k racionalnejši rabi plina, ki naj bi se na ravni celotne EU zmanjšala za 15% glede na porabo zadnjih petih let.

Pozivi in priporočila k skrbnemu ravnanju z energenti na državni ravni pa se nanašajo na varčevanje z energijo pri ogrevanju in hlajenju delovnih prostorov, kot tudi varčevanje pri porabi vode.

 

Za SPOT svetovanje Goriška pripravil: Mladen Jovanović, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

 

Idrija, 22.9.2022

 

viri:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-za-omilitev-draginje/energetika/

https://www.gov.si/novice/2022-08-19-21-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES