11. novembra, 2022
ČLANEK: UGODNA POSOJILA ZA PODJETJA ŠE DO KONCA LETA

UGODNA POSOJILA ZA PODJETJA ŠE DO KONCA LETA

V Sloveniji je bilo po navedbah ministrstva za finance konec prejšnjega meseca odobrenih za 69 milijonov evrov sredstev v obliki 70-odstotnih jamstev iz Panevropskega garancijskega sklada (EGF), za črpanje katerih se morajo pogodbe podpisati do konca tega leta. To so posojila, ki so zavarovana s prvovrstnim jamstvom, zato je obrestna mera nižja v primerjavi z redno ponudbo bank. Jamstvo znaša 70 odstotkov neodplačane glavnice in rednih obresti za do 90 dni, posojila pa so namenjena podjetjem, ki imajo skupaj s povezanimi podjetji do 250 zaposlenih.

Medtem ko je po podatkih Evropske investicijske banke (EIB) za Slovenijo namenjenih do 69 milijonov evrov jamstev EGF za posojila, v Avstriji lahko segajo do 244 milijonov evrov, v Italiji pa do 4,9 milijarde evrov. »V absolutnih številkah je bilo največ upravičencev do zdaj v Italiji, Španiji, Grčiji, Franciji in na Portugalskem. Če pa pogledamo razmerje višine sredstev glede na višino BDP, so to shemo najbolje izkoristila podjetja v Bolgariji, Litvi in na Hrvaškem,« navajajo pri Evropski investicijski banki (EIB).

Ob tem opozarjajo, da je Sloveniji namenjen obseg jamstev med najmanjšimi po absolutnih zneskih, bo pa končna številka večja, saj je skoraj 5,4 milijarde evrov jamstev (od slabih 24 milijard) namenjenih za porabo v več državah. Kolikšen bo končni znesek porabe jamstev pri podjetjih v Sloveniji, bo tako znano v začetku prihodnjega leta.

Pomembni sta tudi višina in vrsta že prejete državne pomoči

Podjetje in posel, za katerega podjetje želi pridobiti sredstva z jamstvom iz mehanizma EGF, morata izpolnjevati nekaj zahtev. Med drugim, da podjetje konec leta 2019 še ni poslovalo s težavami (razen v nekaterih primerih), ni v postopku insolventnosti in nima več kot 20-dnevne zamude plačila katerekoli obveznosti na dan podpisa pogodbe za najem posojila. Izpolnjevati pa mora še druga merila, ki so vezana na posojilojemalca in posel.

Jamstvo EGF za posojilo za končnega prejemnika pomeni državno pomoč, ki je v tekočem letu omejena, zato opozarjajo, da je pri presoji relevantna že prejeta državna pomoč. Ta vpliva na višino posameznega posojila, odvisna pa je tudi od izbranega režima državne pomoči, v katerega se uvrsti novo posojilo. Omejitve pri tem so različne, ni dovoljeno denimo odobriti posojila z državno pomočjo za pokrivanje istih stroškov, ki so bili pokriti že s katerokoli drugo vrsto državne pomoči.

Sredstva za ugodna posojila, zavarovana z garancijo Panevropskega garancijskega sklada (EGF), bodo na voljo še največ do konca leta.

 

Informacije v zvezi s posojili dobite tudi na SPOT svetovalnih točkah.

Za Spot svetovanje Goriška pripravil: Aleš Bajec, RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O NOVA GORICA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Datum: 11. 11. 2022

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

041 975 411 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES