27. septembra, 2022
ČLANEK: PREDLAGANE SPREMEMBE PRI NORMIRANCIH

Vlada je na včerajšnji seji sprejela paket davčnih sprememb. Zakoni pa morajo biti sprejeti še v Državnem zboru.

V tem paketu pa so tudi velike spremembe za normirance.

Glavne spremembe pri normirancih:

  • Za samostojne podjetnike, katerih letni prihodki so nižji od 35.000 € se ne bo spremenilo nič. Torej ostajajo normirani odhodki v višini 80% od razlike se plača 20% davek iz dejavnosti.
  • Za samostojne podjetnike katerih prihodki znašajo med 35.000 in 100.000 € pa bodo davčno priznani odhodki znašali 40%, razlika pa bo obdavčena po 20% stopnji
  • Pri samostojnih podjetnikih, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (popoldanci) se normirani odhodki znižujejo iz 80% na 40%

Kaj to pomeni v praksi

 

Redni s.p. obstoječa predlog obstoječa predlog obstoječa predlog
višina prihodkov    35.000,00 €    35.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 €    100.000,00 €    100.000,00 €
normirani odhodki    28.000,00 €    28.000,00 €    40.000,00 €    20.000,00 €      80.000,00 €      40.000,00 €
davek      1.400,00 €      1.400,00 €      2.000,00 €      6.000,00 €         4.000,00 €      12.000,00 €
dvig                     –   €        4.000,00 €           8.000,00 €
efektivna stopnja obdavčitve 4% 4% 4% 12% 4% 12%
Popoldanski s.p. obstoječa predlog
višina prihodkov    20.000,00 €    20.000,00 €
normirani odhodki    16.000,00 €      8.000,00 €
davek          800,00 €      2.400,00 €
dvig                     1.600,00   €
efektivna stopnja obdavčitve 4% 12%

 

Obrtno-podjetniška zbornica ostro nasprotuje spremembam, saj menimo, da bo to vodilo v zapiranje podjetij, še več dela na črno in posledično bo država pobrala manj davkov.

Predlagan sistem obdavčitve normirancev je obenem napačno zastavljen, saj obdavčitve podjetnika ni moč primerjati z obdavčitvijo plače zaposlenega. Samostojni podjetniki namreč niso upravičeni do pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in se tudi ne vštevajo v davčno osnovo zavezanca (regres, poslovna uspešnost, odpravnina, potni stroški, malica, pravica do nadomestila v času prvih dvajset dni bolniške itd.).

Podatki tudi kažejo, da prispevajo normiranci v davčno blagajno občutno več kot ostali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Izhajajoč iz podatkov Finančne uprave RS (Letno poročilo Finančne uprave RS) je povprečna efektivna stopnja obdavčitve za odmerno leto 2020 pri zavezancih samostojnih podjetnikih znašala 1,69%, pri normiranih samostojnih podjetnikih 4,25%, pri gospodarskih družbah pa le 0,72%.

Vir: Ozs, Vlada RS

Tea Gruden

Projekt »Spot Goriške regije 2018–2022« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES