23. januarja, 2023
ČLANEK – Obdavčitev normirancev po spremembi zakonodaje

Spremembe Zakona o dohodnini vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki ter prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance.

V Ur. l. RS, št. 158/22 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki prinaša spremembe ugotavljanja davčne osnove za normirance.

Spremembe vplivajo na priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, in sicer za zavezance, katerih prihodki so bili v davčnem letu pred priglasitvijo med 50.000,00 EUR in 100.000,00 EUR. V teh primerih velja, da bodo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki za davčno leto 2023 lahko priglasili tisti zavezanci, pri katerih je bila v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev (prej pet mesecev). V drugih primerih (prihodki do 50.000,00 EUR in/ali opravljanje dejavnosti na novo) glede priglasitve ni sprememb.

Spremembe prinašajo tudi višje davčno breme, vendar ne za vse zavezance, saj je to odvisno od višine prihodkov. Tisti, ki izpolnjujejo pogoj neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti), bodo davek izračunali po sledeči lestvici:

Tabela 1:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

nad

do

50.000

80 %

50.000

100.000

40 %

nad

50.000

100.000

0 %

nad

100.000

 

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 50.000,00 EUR.

Primer izračuna, ko letni prihodki v letu 2023 znašajo 55.000 EUR in je vsaj ena oseba zavarovana:

 

 

2022

2023

Normirani odhodki

44.000,00 €

42.000,00 €

Davčna osnova

11.000,00 €

13.000,00 €

Davek 20%

2.200,00 €

2.600,00 €

 

Naj tukaj opomnimo kdo se šteje za polno zavarovano osebo:

  • nosilec dejavnosti, ki je vključen v zavarovanje za polni delovni čas (podlaga 005)

  • zaposlena oseba za polni delovni čas (podlaga 001)

  • zaposlena oseba, ki je na porodniškem (starševskem dopustu)

Za polno zavarovano osebo pa ne štejemo:

  • delno upokojene

  • nosilec dejavnosti, ki je delno zaposlen

  • zaposleni, ki delajo krajši delovni čas

  • zaposleni, ki koristijo starševsko varstvo

(ti bodo davek izračunali po spodnji lestvici, do 12.000 EUR – 80% prihodkov, glej tabelo 2)

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni (oseba v delovnem razmerju) ali zavarovalni čas (nosilec dejavnosti) ne izpolnjujejo – v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., med drugim tudi sobodajalci, pa bodo davek izračunali po lestvici:

Tabela 2:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih

 % prihodkov

nad

do

12.500

80 %

12.500

50.000

40 %

nad

12.500

50.000

0 %

nad

50.000

 

Primer izračuna, ko letni prihodki v letu 2023 znašajo 55.000 EUR in se pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni ali zavarovalni čas ne izpolnjuje.

2022

2023

Normirani odhodki

40.000,00 €

25.000,00 €

Davčna osnova

15.000,00 €

30.000,00 €

Davek 20%

3.000,00 €

6.000,00 €

 

 

Vidimo lahko, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo

12.500,00 EUR.

 

Konec lanskega leta sprejete spremembe zakona o dohodnini sicer zdaj čaka še ustavna presoja.

 

Pripravila: Polona Cimprič, Posoški razvojni center

SPOT svetovanje Goriška

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES