20. januarja, 2021
Breplačni webinar: Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

VABILO NA WEBINAR DELAVNICO  

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji, ki bo v torek, 16.2.2021 ob 16.00 uri.

Vsebina :

1.    Davčni obračun za leto 2020
•    Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
•    Upoštevanje odbitka tujega davka
•    Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
•    Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
•    Amortizacija
•    Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
•    Poslovanje s povezanimi osebami
•    Davčne olajšave
•    Posebnosti pri »normirancih«
•    Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

2.    Vračilo državne pomoči
•    Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek
•    Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
•    Preplačila nekritih fiksnih stroškov
•    Postopek vračila pomoči

Kotizacija: brezplačno

Informacije: Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;

Prijave: https://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N6700001XcQYd do 15.2.2021

Povezavo do webinar delavnice boste prejeli  dan pred dogodkom.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) je konzorcijski partner projekta »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 –  SPOT svetovanje Goriška«.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.  

KONTAKT

Obrtni dom
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica

t: 05 330 66 90

05 330 66 10 - OOZ NOVA GORICA

05 330 66 85 - RRA-SP NOVA GORICA

06 555 62 32 - ROD AJDOVŠČINA

05 384 18 82 - PRC TOLMIN

05 374 39 11 - ICRA IDRIJA

05 364 49 00 - OOZ AJDOVŠČINA

e: info@spot-goriska.si

URADNE URE

ponedeljek: 10.00 – 14.00
torek: 10.00 – 14.00
sreda: 13.00 – 17.00
petek: 10.00 – 14.00

Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko.

KJE SMO?

SPOT GORIŠKA ® Vse pravice pridržane. | Izdelava spletne strani: Agencija KODNES