Mikroposojila

Mikroposojila

V javnem razpisu na navedeni spletni strani se lahko pobliže seznanite z razpisnimi pogoji za pridobitev mikroposojil http://www.jsmg-goriska.com/mikro-2019.html, ki jih objavlja JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE. Osnovne informacije: Javni razpis neposrednih...